Conferinta Diaspora
in Cercetarea Stiintifica
si Invatamantul Superior din Romania

Bucuresti, 21-24 Septembrie 2010
" Chemarea la Nationala a Cercetatorilor Romani din Diaspora! "
 

Workshop Exploratoriu
"Proiectarea conceptuala a proceselor chimice"
22-23 septembrie 2010, Bucuresti

Program final

Lista participanti

Domeniu: Proiectarea conceptuala a proceselor chimice


Chairs: Prof. dr. ing. Dragos CIUPARU, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
Prof. Alexandre DIMIAN, University of Amsterdam


Scop eveniment:

Scopul workshop-ului este de a aduce la aceeaşi masă cercetători români din diaspora şi din ţară în domeniul proiectării conceptuale a proceselor chimice. Realizarea unui proces chimic industrial cuprinde etape de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. Sinteza unor substanţe şi materiale noi cu aplicabilitate în diverse domenii impune conceperea unor procese tehnologice de o complexitate deosebită, formate de cele mai multe ori din subsiteme care interacţionează puternic. Conceperea unor noi procese presupune mai multe etape: sinteza unor substanţe sau materiale noi, caracterizarea din punct de vedere termodinamic, sinteza unor procese industriale de fabricaţie bazate pe procese unitare, simularea numerică a acestora, optimizarea proceselor la diferite nivele, automatizarea acestora, proiectarea tehnologică şi de detaliu, integrarea termică şi a proceselor. Chiar dacă abordarea acestor etape pare secvenţială există strânse legături între toate acestea. De asemenea implicaţiile de natură economică sunt substanţiale. Workshop-ul se doreşte a fi o masă rotundă unde specialiştii români din domeniu cu certe realizări să aducă bagajul de cunoştinţe acumulat pentru a găsi posibilităţi de cooperare. Realizările românilor din diaspora sunt substanţiale şi este necesară o legătură strânsă cu aceştia. Este esenţială legătura cu industria de profil din România care are nevoie de un nou suflu pentru dezvoltare.


Locatie eveniment: Hotel Ibis Gara de Nord, Bucuresti
Adresa: Str. Calea Grivitei 143, Bucuresti


Persoana contact: Prof. Dr. Ing.Florin Oprea
Telefon: 0766559062
Fax:
Email: florin@oprea.org

Organizatori: