Nr. Nume Institutie Tara Sumar CV Poza
1 Prof. Munteanu Florin Centrul pentru Studii Complexe Romania Născut pe 27 martie 1952 la Braşov, absolvent al Universităţii “Politehnica” Bucureşti, promoţia 1976; Doctor în Ştiinţe: Inginerie Industrială; specializat in aplicaţii ale ştiinţei Complexităţii în inginerie, econofizică, geodinamică şi mediu precum şi în politici de integrare în educaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secretar Ştiinţific al secţiei de ştiinţe geonomice. Profesor Asociat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a Universităţii “Politehnica”- Bucureşti. Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de geodinamică „Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Române, Secretar ştiinţific al Catedrei de Geodinamică -Unesco România ... florin1.jpg
2 Dr. Ionescu Bogdan Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor ETTI Romania Am obtinut titlul de inginer in electronica aplicata (2002) si diploma de studii aprofundate in ingineria sistemelor de calcul (2003), ambele in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Am obtinut titlul de doctor inginer in inginerie electronica si telecomunicatii cat si in electronica, electrotehnica si automatica (2007) in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti si respectiv Universite de Savoie. Intre 2006 si 2007 am detinut functia de conferentiar temporar la Polytech’Savoie, Universite de Savoie. Din 2008 pana in prezent detin pozitia de sef de lucrari la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. ... eumic.jpg
3 Conf.dr. Anghel Costin Institut Superieur d'Electronique Paris (ISEP) France Titlul de doctor obtinut la Scoala Politehnica Federala din Lausanne (EPFL), Elvetia in 2004. Postdoc la CEA-LETI intre 2006-2008. Din 2008 ocupa pozitia de Assistant Professor la Institutul Superior de Electronica din Paris (ISEP). ... anghel.jpg
4 Dr. Demi Perparim MIGRAL SRL Romania Absolvit Universitate de Stat din Tirana in 1974 - inginer metalurg.Specializat ca tehnolog in China. Activitatea profesionala in prima faza 1974 - 1991, este practica industriala din Albania, care cuprinde domeniile: materia prima, aglomerare, furnale, otelarie electrica, ferocrom si turnatorie. A doua etapa este activitate in domeniul cercetarii desfasurata in Romania 1992 - prezent(ICEM SA, MIGRAL SRL). Domenii de activitate sunt modelarea proceselor siderurgice, caracterizarea materiei prime, intensificarea proceselor, reciclarea deseurilor feroase, soft tehnologic, etc. Am participat in programele CEEX si INOVARE in parteneriat cu ICEM S.A si UPB. ... poza ime.jpg
5 Dr. Coman Irina Diana Free University of Bozen-Bolzano Romania Sunt in prezent cercetatoare la Free University of Bozen-Bolzano in nordul Italiei, unde si predau cursul de ingineria programarii. In martie 2009 mi-am sustinut la acceasi universitate teza de doctorat in ingineria programarii pe tema utilizarii sistemelor de masurare si analiza automata a datelor din ingineria programarii. In 2005 am absolvit (cu mentiune \"Foarte bine\") cursurile de Master in Data Mining de la Ecole Polytechnique de Nantes si mi-am sustinut proiectul de teza care propunea si evalua 3 metode automate de pre-filtrare a mamografiilor pentru detectia cancerului la san. Am obtinut titlul de inginer diplomat de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica din Bucuresti. ... eu_mic.jpg
6 Prof. Dr. Ivanus Gheorghe Academia de Stiinte Tehnice din Romania Romania ...
7 Dr. Radu Mihnea Udrea Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania Doctor din anul 2009 in domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii cu teza de doctorat intitulata “Metode de reducere a perturbaţilor în sistemele de prelucrare a semnalului vocal”. Din 1999 Asistent universitar si din 2005 Sef de lucrari la Universitatea "Politehnica" din Bucuresti, am predat cursuri de Aplicatii ale procesoarelor de semnal in comunicatii, Prelucrarea digitala a semnalelor, Analiza si prelucrarea semnalelor video, Comunicatii multimedia Am fost implicat în contracte de cercetare ştiinţifică cu finantare interna si internationala in care principalele activitati au fost legate de studiul şi implementarea algoritmilor de prelucrare numerică pe procesoare de semnal de diferite generaţii. De asemenea, în cadrul pregătirii tezei de doctorat au fost studiaţi diferiţi algoritmi de reducere a zgomotului de fond suprapus peste semnal vocal. ... Mihnea_Udrea.jpg
8 Dr. Cristea Mihai University of Amsterdam Netherlands Mihai Cristea received his B.Sc. degree in Automation and Computer Science Engineering in 1999 and M.Sc. degree in Artificial Intelligence in Process Control in 2000 from the "Dunarea de Jos" University of Galati, Romania. During his Ph.D. research between 2002 and 2006 at Leiden University, he contributed to the Streamline packet processing framework at multi-gigabits speeds. Since 2007, at University of Amsterdam, Mihai is involved in the research of UPVN programmable networks, design and development of OS for Cloud computing: manage both computational and networking resources on behalf of the applications. ... 102_0228_PersonalPortrait.jpg
9 Drd. Oprescu Iuniana LAAS-CNRS & Orange Labs France În 2008 am absolvit Politehnica București - FILS, filiera franceză. În paralel am obținut diploma de ingier de la ENSEEIHT - INP Toulouse, filiera Télécommunications & Réseaux 2008. Ultimul an a coincis cu un program de master în cercetare Rețele și Comunicații, diplomă acordată de un conglomerat de instituții universitare din Toulouse. Actualmente urmez un doctorat la Orange Labs & LAAS-CNRS pe subiectul rutajului inter-domeniu (BGP). ...
10 Drd. Victor Costan Massachusetts Institute of Technology United States Massachusetts Institute of Technology Department of Computer Science and Electrical Engineering, PhD 2010, MEng 2008, BS 2007 Department of Management Science, B.S. 2007 Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" 2003 http://www.costan.us ... n702659_31103281_193.png
11 Drd. Mihaela Mocanu Academia de Studii Economice Bucuresti Romania Am absolvit in anul 2008 Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (sectia germana),ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (ASE). Am studiat in semestrul 2007/2008 la Universitatea Economica din Viena, Austria. Din octombrie 2008 sunt doctoranda in cadrul Studiilor Universitare de Doctorat din ASE Bucuresti, in domeniul Contabilitate, ramura Stiinte economice. ... MihaelaMocanu.jpg
12 Prof. Alexe Petru UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI, FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR Romania -Conducător de doctorat, responsabil al şcolii doctorale de Ingineria produselor alimentare şi Inginerie industrială. -Expert evaluator permanent Comisia Stiinte Ingineresti II din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurarea calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 2006-2010 -Membru al Consiliului Naţional de Acreditare Titluri Diplome şi Certificate Universitare (CNATDCU) 2006-2010 -Preşedinte al Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România – din învăţământ, cercetare şi producţie - A.S.I.A.R. din 2009 -Membru în Consiliul Ştiinţific al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor din România din 2009 -Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2010) -Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale a Francofoniei, organizat de Scoietatea de Chimie (CoFROCA) – Orleans, Franţa, 2010 -Preşedinte pentru „Liaison office of BENA (Balkan Environmental Association) Internationa ...
13 Dna. Ing. Stefan Lucia Archiva Ltd United Kingdom Lucia Stefan has worked with important public organisations from UK and Europe: The Competition Commission of UK, The Electoral Commission of UK, the European Commission, The Department of Transport of Ireland, etc. She is currently the Information Management consultant of EUMETSAT (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) in Darmstadt, Germany. As a recognised ERMs expert, she was member of the User Panel who developed the new European standard Moreq2 and she was nominated by the European Commission to be the validator of the Romanian translation of Moreq2. Lucia has spoken at conferences in Romania, France and Czech Republic. Born and educated in Bucharest, Romania, Lucia studied Chemical at the Technical University of Bucharest, but the collapse of the communist regime put an end to her short career as an engineer. In 1992 she moved to London and studied Information Science to Master degree level (MSc in Computing and Information Science, Un ... Lucia.JPG
14 Prof. Dr. Mihaela Ulieru Science Technology and Innovation Council of Canada Canada Professor Mihaela Ulieru has held the Canada Research Chair in Adaptive Information Infrastructures for the e-Society since 2005 when she also established (with Canada Foundation for Innovation funding) and leads the Adaptive Risk Management Laboratory (ARM Lab) researching complex networks as control paradigm for complex systems to develop evolvable architectures for resilient e-networked applications and holistic security ecosystems. In 2007 she was appointed to the Science, Technology and Innovation Council of Canada by the Minister of Industry, to advise the government and provide foresight on innovation issues related to the ICT impact on Canada's economic development and social well-being against international standards of excellence. To capitalize on her achievements and expertise in distributed intelligent systems by making information communication technologies an integrated component of policy making targeting a safe, sustainable and innovation-driven world, Professor Ulieru ... Small-version.jpg
15 Prof. Dr. Corneliu Burileanu Universitatea Politehnica din Bucuresti Romania ... Corneliu_B.jpg
16 Dr. Nicolae Gheroghe Militaru Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania In anul 1997 am obtinut titlul de inginer electronist in cadrul departamentului de Radiocomunicatii, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Universitatea Politehnica din Bucuresti iar in anul 1998 diploma de studii aprofundate in radiocomunicatii, microunde si comunicatii optice. In anul 2007, in cadrul aceleiasi facultati am obtinut titlul de doctor inginer cu distinctia „magna cum laude” in stiinte ingineresti – inginerie electronica si telecomunicatii. Activitatea de cercetare realizata pana in prezent s-a concretizat cu publicarea unei carti de specialitate, a 9 articole publicate in reviste de specialitate de circulatie nationala, 3 articole de revista de circulatie internationala si mai mult de 30 de comunicari la conferinte internationale in tara si strainatate. ... nicolae_militaru.jpg
17 Dr. Serban Obreja Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania Am obtinut titlul de inginer in domeniul Telecomunicatii in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI) din UPB, Romania, in anul 1998. In anul 1999 am absolvit specializarea de master Radiocomunicatii, Microunde si Fibre Optice in cadrul aceleiasi institutii. In anul 2009 am obtinut titlul de doctor in domeniul managementului calitatii serviciilor multimedia in retele eterogene. In prezent lucrez ca sef de lucrari in cadrul Departamentul de Telecomunicatii din Facultatea ETTI, UPB. Am participat la numeroase proiecte de cercetare nationale si internationale in domeniul sistemelor de comunicatii moderne.In cadrul acestor proiecte m-am ocupat de managementul QoS in retelele de telecomunicatii si de tehnici pentru cresterea performantelor in sistemele de comunicatii fara fir. ... Serban_Obreja.jpg
18 Dr. Laura Florea Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor Romania Am obtinut titlul de inginer in profilul Electronic, specializarea Electronica aplicata, directia de studii Ingineria informatiei in 2004 in cadrul Universitatii "Politehnica" din Bucuresti. In 2009 am obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii in cadrul aceleiasi universitati, cu o lucrare de doctorat bazata pe prelucrarea si analiza imaginilor medicale. Incepand din 2004 sunt asistent la Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor din cadrul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Inca din timpul facultatii am lucrat si am participat la manifestari stiintifice in domeniul prelucrarii si analizei de imagini. ... laura_sirbu.jpg
19 Conf.dr. Constantin Paleologu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania Constantin Paleologu was born in Romania in 1975. In 1998 he received a M.Sc. degree in telecommunications networks from Faculty of Electronics, Telecommunications, and Information Technology, University Politehnica of Bucharest, Romania. He also received a masters degree in digital signal processing in 1999, and a Ph.D. degree (MAGNA CUM LAUDE) in adaptive signal processing in 2003, both from the same institution. As a Ph.D. student (from December 1999 to July 2003), he worked on adaptive filters and echo cancellation. Since October 1998 he has been a member of the Telecommunications Department of University Politehnica of Bucharest, Romania, where currently is an Associate Professor. His research interests include adaptive signal processing, speech enhancement, and multimedia communications. He received 7 “Best Paper” awards at international conferences. He co-authored 5 books and 7 application notes for students. He was the project manager of 6 national research grants (one o ... paleologu.JPG
20 Prof. Dr. Teodor Petrescu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania ...
21 Dr. Diana Mariana Cocarta Facultatea de Energetica Romania In 2003 I graduated in Environmental Engineering, Power Engineering Faculty, POLITEHNICA University of Bucharest, Romania. I developed my PhD research in Environmental Engineering (2003–2007)through a co-supervised Romania-Italy PhD on Public Health Impact from waste-to-energy plants. Master in Power Generation Environmental Impact at the Technical University of Bucharest. Co-author of technical-scientific works published in Italy, Germany, France, USA and Romania. Since October 2007, senior researcher at University POLITEHNICA of Bucharest (Faculty of Power Engineering, Department of Energy Production and Use). 2007 – 2009 project manager for the project Human Health Impact from Power Plants (CNCSIS project: “Funding application for excellences research projects for researchers reintegration”); starting with June 2010 project manager for the project called “Multicriteria decision support system for the remediation of historical contaminated industrial areas with persistent a ... Foto Diana.jpg
22 Dr. Cosmin Radu Popa Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în cercetări în domeniul modelării, simulării, proiectării şi optimizării performanţelor circuitelor integrate VLSI analogice şi mixte. Cercetările s-au orientat atât spre aspecte fundamentale (modelarea matematică a dispozitivelor MOS), cât şi spre unele probleme aplicative (proiectarea referinţelor de tensiune şi curent cu corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură şi a senzorilor de temperatură integraţi, implementarea tehnicilor de liniarizare a structurilor diferenţiale, circuitelor transconductanţă şi rezistenţelor active CMOS sau implementarea în tehnologie CMOS a circuitelor de calcul analogic şi a sistemelor complexe de calcul vectorial). In contextul extrem de restrictiv al apropierii dimensiunilor dispozitivelor MOS de limitele tehnologice şi al alterării continue a calităţii parametrilor de model asociate acesteia, redefinirea premiselor proiectării circuitelor integrate VLSI CMOS ... cosmin.jpg
23 Conf.dr. Calin Vladeanu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Infomratiei Romania ...
24 Prof. Jinescu Gheorghita UPB Romania Profesor universitar Consultant, Membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, Domenii de cercetare - ingineria chimica si biochimica. Conducator de doctorat din anul 1985. Editor şef adjunct la: Revista de Chimie şi membru al colegiilor editoriale la „Journal of Environmental Protection and Ecology”, „Buletinul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti”, „Studii şi Cercetări al Universităţii Bacău, seria Chimie Aplicată şi Inginerie Chimică. Membru fondator al Societăţii de Inginerie Chimică din România (1995), al Fundaţiei „Plantavorel”, Piatra Neamţ (1996), vicepreşedinte al Societăţii de Chimie din România, vicepreşedinte al Balkan Environmental Association filiala română, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România. ... gheorghita.jinescu.gif
25 Dr. Constantin Ilas Microchip Romania Romania ...
26 Prof. Dr. Andrei Vladimirescu University of California at Berkeley, Institut Superieur d'Electronique de Paris Franta Andrei Vladimirescu Andrei Vladimirescu received his Diploma Engineering from the Polytechnic Institute of Bucharest and the MS and PhD degrees from the University of California, Berkeley, where he was a main contributor to the circuit simulator SPICE. Andrei conceived and managed the development of a number of analog and mixed-signal Electronic Design Automation (EDA) products for Daisy Systems, Analog Design Tools, Valid and Cadence. Today, Andrei is a Professor at the University of California at Berkeley, associated with the Berkeley Wireless Research Center, and at the Institut Superieur d’Electronique de Paris. His research activities are in the areas of circuit simulation and modeling, low-power and ultra-low-voltage (ULV) design and modeling, analog and RF circuit design, new devices, modeling and optimization, and, electrical simulation for special architectures. Professor Vladimirescu is the author of "The SPICE Book" published by J. Wiley and Sons in 1994, and ... avladimirescu.jpg
27 Dr. Serban Oprisescu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Romania Data nașterii: 31 Decembrie 1978 (31 ani) Stare civilă: celibatar STUDII: -Noiembrie 2007 - diplomă de doctor inginer la Universitatea POLITEHNICA București (UPB), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației -2003 Diplomă de Master în Inginerie Bio-Medicală, specialitatea Prelucrarea Imaginilor, UPB, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Ramura Engleză. -2002 Diplomă de Inginer în Inginerie Electrică și Calculatoare,UPB Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Ramura Franceză. (media anilor de studii: 9,43). -1997 Bacalaureat Matematică-Fizică -1997 Atestat în Informatică - Analist Programator. EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 2007 - Angajat UPB pe Cercetare (CPIII) pe 2 contracte Europene FP6. 2003 - Proiect de Master, la Laboratorul IRCOM-SIC - Univ. Poitiers, Franța, cu titlul: "Video segmentation based on both image and audio information" (23 Martie - 31 Iulie). 2002 - Proiect de Diplomă, la ENSEEIHT - T ... serban_oprisescu.jpg